Wat kunt u doen bij geluidsoverlast van de buren?

Wat kunt u doen bij geluidsoverlast van de buren?

Wat kunt u doen bij geluidsoverlast van de buren?

Door: Alders | 10 juli 2018 | Reacties (0)
Tags: Nieuws

Niets is vervelender dan structureel geluidsoverlast van de buren. Het kan uw woonplezier flink verpesten en het zorgt voor een stroeve relatie met uw buren. Harde muziek, gebonk, hard geschreeuw of overlast van honden zijn hier veel voorkomende voorbeelden van. Heeft u deze problemen? Allereerst is het natuurlijk verstandig om met uw buren in gesprek te gaan over uw klacht en samen te zoeken naar een oplossing. Wanneer dit niet genoeg oplevert, kunt u overwegen om juridische stappen te ondernemen. Hieronder bespreken we de verschillende stappen die u kunt doorlopen om uw klachten over geluidsoverlast bespreekbaar te maken.

Allereerst moet u uw buren laten weten dat u last heeft van de geluiden. Het kan zijn dat uw buren zich niet bewust zijn van de overlast die ze veroorzaken. Probeer samen afspraken te maken over de overlast. U kunt hierbij denken aan afspraken over hoe laat de radio uit moet, om uw nachtrust te kunnen waarborgen. Bespreek daarnaast ook praktische maatregelen. Misschien is het wel op te lossen met andere vloerbedekking of betere isolatie.

Om aan te tonen dat u last heeft van structureel overlast, is het verstandig om een logboek bij te houden. Op deze manier kunt u aantonen dat uw klacht niet uit het niets komt en kunt u het bewijzen. U schrijft op wanneer er overlast is, en in welke vorm. U kunt daarnaast eventueel opnames van de geluiden maken.

Verdiep u in de regelementen over geluidsoverlast. Zo zijn er bij appartementen vaak huishoudelijke regelementen opgesteld. Meld uw klacht over de overlast bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en overleg over eventuele oplossingen. Wanneer uw wooncomplex een toezichthouder heeft, kunt u uw klacht ook kenbaar maken bij deze toezichthouder. Deze persoon kan dan alle klachten van de bewoners verzamelen.

Wanneer al deze maatregelen niet geholpen hebben, kunt u hulp vragen bij buurtbemiddeling via uw gemeente. Een buurtbemiddelaar is speciaal opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren. Het is alleen mogelijk om hieraan mee te doen wanneer u en uw buren allebei akkoord zijn.

Als het echt uit de hand loopt en uw klachten nog steeds niet verholpen zijn, kunt u overwegen om het meldpunt overlast te bellen. Na een melding komt een rapporteur langs om de situatie in kaart te brengen. Deze rapporteur schakelt wanneer nodig andere instanties in.

U kunt ook de politie inschakelen om te bemiddelen. In sommige gevallen is er sprake van verstoring van de openbare orde, iets wat als strafbaar feit beschreven staat. De politie kan in het uiterste geval bepaalde geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen.

Als laatste stap is het mogelijk om met uw klacht naar een advocaat te stappen. Wordt uw woonplezier dusdanig verpest door uw buren dat u niet meer van uw woning kunt genieten, dan is het goed om te overwegen om naar de rechter te gaan. Hierbij moet u wel genoeg bewijzen aanleveren om u klacht te ondersteunen.

Heeft u wel eens te maken gehad met geluidsoverlast van buren? Deel uw tips hieronder!

Reacties zijn gesloten.