Wat houdt de bouwtijd van mijn nieuwe woning in?

Wat houdt de bouwtijd van mijn nieuwe woning in?

Wat houdt de bouwtijd van mijn nieuwe woning in?

Door: Alders | 23 oktober 2019 | Reacties (0)
Tags: Nieuws

Wanneer u een nieuwe woning laat bouwen of verbouwen, dan wordt de tijd die voor deze bouw staat uitgedrukt in een aantal dagen. Maar wat houden deze dagen precies in? Wordt het weekend hierin meegerekend? En hoe zit het met vakanties? Wij leggen het uit!

De bouwtijd van je woning wordt meestal uitgedrukt in het aantal werkbare werkdagen. Dit houdt in dat het alleen gaat om de dagen waarop ook echt gewerkt kon worden. Valt de bouw bijvoorbeeld in de winter, dan kan het zijn dat er veel minder werkbare werkdagen zijn.

In de koop-/aannemingsovereenkomst staat aangegeven wanneer een werkdag onwerkbaar is. Werkdagen worden onwerkbaar beschouwd wanneer er door omstandigheden die buiten de aansprakelijkheid van de aannemer vallen, zoals het weer, er voor zorgen dat er voor tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers niet gewerkt kan worden. Wanneer de bouw nog open is en er dus nog geen dak op de woning zit, kan dit bijvoorbeeld het geval zijn als er een hevige hagelbui over komt.

Daarnaast vallen natuurlijk het weekend en feestdagen buiten de werkbare dagen. Ook vakantiedagen of andere vrije dagen mogen niet als werkbare dagen gerekend worden, omdat de werknemers en de aannemer hier gewoonweg recht op hebben. Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare dagen.

Om erachter te komen of de woning op tijd is opgeleverd, is het ook belangrijk om te weten vanaf welk moment deze bouwtijd gerekend wordt. Wanneer u een nieuwbouwwoning laat bouwen, is het moment dat de ruwe begane grond vloer gelegd is, het moment dat de werkbare werkdagen geteld worden. Dit betekend dus dat het leggen van de fundering hierin nog niet mee telt. De hoeveelheid werkbare dagen die zijn verstreken krijgt u te horen van de aannemer. Wanneer u het niet eens bent met dit aantal kunt u een klacht indienen. U kunt hierna een bouwkundige inschakelen die kan vaststellen op welk moment de ruwe begane grond vloer klaar was en vanaf welk moment er gerekend kan worden.

Voor een appartement geldt een andere regeling, omdat hier geen sprake is van een ruwe begane grond vloer. In dit geval begint het rekenen van de aantal werkbare dagen meestal te lopen vanaf het moment dat er begonnen is met de bouw. Dit kan bijvoorbeeld het moment zijn dat de aannemer begonnen is met het graven van de sleuven.

Wanneer u vindt dat de bouwtijd dusdanig veel overschreden is, kunt u een klacht indienen. Maar voordat u deze klacht indient, is het dus van belang dat u goed weet wat de bouwtijd precies inhoudt.

Reacties zijn gesloten.