Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die bij het uitbrengen van een bod en in het koopcontract worden opgenomen. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de koop ontbonden worden. Met ontbindende voorwaarden in het voorlopige koopcontract bouwt u veiligheidsmaatregelen in.

Waarom zijn er ontbindende voorwaarden?

De koper heeft na het ontvangen van het koopcontract drie dagen bedenktijd. Echter is dit te  kort om vergunningen aan te vragen en de financiering rond te krijgen. Ontbindende voorwaarden in het koopcontract zorgen ervoor dat u nog onder de koop uitkomt indien u geen vergunning ontvangt of niet voldoende financiering krijgt. Deze voorwaarden kunnen zowel door de koper als de verkoper worden opgenomen. Een ontbindende voorwaarde voor de verkoper kan bijvoorbeeld zijn dat de koop alleen doorgaat, wanneer de bank van de verkoper de restschuld van de woning financiert.

Het is van groot belang om deze voorwaarden zorgvuldig op te stellen en te specificeren om later misverstanden te voorkomen. Daarnaast zal u de koopovereenkomst schriftelijk binnen een bepaalde termijn moeten ontbinden wanneer aan de ontbindende voorwaarden is voldaan. Wanneer u het eens bent met de voorwaarden in het voorlopig koopcontract, kunt u het koopcontract tekenen.

Benieuwd welke ontbindende voorwaarden het meest voorkomen? Deze leest u hier.