Wat zijn de meest voorkomende ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die bij het uitbrengen van een bod en in het koopcontract worden opgenomen. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de koop ontbonden worden. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

Onder voorbehoud van financiering

Het is aan te raden om in het voorlopig koopcontract op te nemen dat de koop niet doorgaat, wanneer de financiering niet rond is voor een bepaalde datum. Om hier een beroep te doen op voorbehoud van financiering dienen twee schriftelijke afwijzingen van geldverstrekkers te worden overhandigd. Deze voorwaarde kunt u ook meenemen bij het uitbrengen van een bod. Krijgt u de financiering niet rond, dan kunt u onder de koop uit zonder een boete te betalen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Veel mensen sluiten een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie. Voordelen aan de NHG zijn lagere rente en meer zekerheid, voor u en de bank. Of u in aanmerking komt voor NHG hangt af van de hoogte van de hypotheek die u nodig heeft. U kunt een bepaling in het voorlopig koopcontract opnemen waarin staat dat de koop niet doorgaat als je geen hypotheek met NHG kunt afsluiten. Voor de NHG betaal je eenmalig 1% over jouw totale hypotheeksom. Door de hypotheek met NHG te financieren, ontvang je lagere rente van de geldverstrekker.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd wanneer u een woning wilt kopen en laat inspecteren op (verborgen) gebreken. U bepaald van te voren met de verkoper op basis van welke bevindingen u af kunt zien van de koop. Het bouwkundig rapport dient als bewijs. Zijn de kosten hoger dan u heeft begroot, dan kunt u afzien van de koop of opnieuw met de verkopers onderhandelen.

Wijziging van bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Hierin staan onder andere de bouwmogelijkheden en hoe de grond gebruikt mag worden. Wanneer u een woning koopt waar u extra ruimte wilt maken voor op- of aanbouw dan kan het zijn dat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Is deze verbouwing een essentiële eis voor u? Dan kunt u dit het beste laten opnemen in de ontbindende voorwaarden. Wanneer u geen goedkeuring krijgt van de gemeente voor de geplande verbouwing, kunt u eventueel afzien van de koop.

Omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen of slopen.

Het kan zijn dat uw droomwoning een goed geraamte heeft, maar er nog wel verbouwd en gesloopt moet worden. Dit heeft grote gevolgen voor de omgeving of het milieu. De kans is groot dat je een vergunning nodig hebt van de gemeente om de woning naar wens aan te passen. Geeft de gemeente deze vergunning niet af? Dan kunt u onder de koop uit.