Wat staat er in een bouwkundig keuringsrapport?

In het bouwkundige keuringsrapport staat in ieder geval:

1: Eventuele problemen met de constructie van de woning.
2: De technische staat van de onderdelen in de woning. Denk hierbij aan het dak, de kozijnen, de vloeren, etc.
3: Of er specialistisch onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld asbest of houtworm.
4: Welke delen de inspecteur niet heeft kunnen bekijken.
5: Een schatting van de kosten die direct gemaakt moeten worden, in verband met achterstallig onderhoud.
6: Een schatting van de kosten voor de komende jaren vanwege onderhoud dat gepleegd moet worden.