Wat is een optie?

De term optie wordt vaak gebruikt bij een nieuwbouwwoning. Tijdens de periode van de optie heeft de koper de tijd om uit te zoeken of een nieuwbouwwoning geschikt is. De kavel wordt tijdelijk gereserveerd en niet aan een andere partij verkocht. Indien u ingeloot bent voor een nieuwbouwproject krijgt u automatisch een optie. Wanneer u een optie heeft gekregen bent u niet verplicht om de woning ook daadwerkelijk te kopen. Tijdens een optiegesprek kunt u allerlei vragen over het project stellen. Wanneer u afziet van de optie gaat de optie naar de eerstvolgende op de wachtlijst.