Wat is een koopovereenkomst?

De voorwaarden van de koop worden vastgelegd in de koopovereenkomst. Het opstellen van een koopovereenkomst is verplicht. De koopovereenkomst laat geen ruimte voor meerdere interpretaties spreekt dan ook voor zich. Wanneer er een eventueel geschil tussen de koper en verkoper is, zal er altijd worden teruggegrepen naar de koopovereenkomst.

In de koopovereenkomst worden alle afspraken rondom de koop vastgelegd.

Afspraken koopovereenkomst

1: Personalia
2: Registergoed
3: De prijs van de woning;
4: De leveringsdatum van de woning;
5: De ontbindende voorwaarden;
6: Roerende zaken, en de prijs hiervan, die mee verkocht worden, zoals gordijnen en vloeren;
7: Aanvullende afspraken.