Wat is de drie dagen bedenktijd?

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog drie dagen bedenktijd om van de koop van de woning af te zien. Binnen deze periode kunt u de overeenkomst kosteloos en zonder reden ontbinden. Als u binnen de drie dagen het contract wilt ontbinden, moet u dit schriftelijk laten weten aan de verkoper.

Deze tijd gaat in op de dag nadat u een afschrift van het contract dat door u en ons is getekend. Hou er rekening mee dat de ontbindingsverklaring de verkoper bereikt voordat de bedenktijd verstreken is.