Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

Waar de verkopende partij de mededelingsplicht heeft, heeft de kopende partij een onderzoeksplicht. De koper wordt geacht zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning te onderzoeken.

Wat betreft de bouwkundig keuring kunt u een bouwkundige inschakelen. Deze stelt een rapport op wat u inzicht geeft in wat u koopt en hiermee kunt u aantonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan. Het onderzoeken van de woning kan ook door het stellen van een aantal vragen. Alders Makelaars zet de belangrijkste vragen die u moet stellen voor de koop van uw droomwoning voor u op een rijtje.

1: Wat is de staat van de woning?

Loop tijdens de bezichtiging de gehele woning door of laat de woning bouwtechnisch keuren indien u serieus interesse heeft.

2: Zijn er erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Dit betekent dat het ene erg dienstbaar is aan het andere (vaak aangrenzende erf). Het komt dan bijvoorbeeld voor dat een eigenaar het recht heeft om over het erf van zijn buurman te lopen om bij zijn achterdeur te komen. Erfdienstbaarheid ontstaat door vestiging via een notariële akte, inschrijving in de openbare registers bij het Kadaster of door verjaring. Dit laatst kunt u expliciet aan de verkoper vragen.

3: Zijn er kwalitatieve verplichtingen?

Een kwalitatieve verplichting houdt in dat u als woningeigenaar iets moet toelaten, zoals kabels door uw perceel. Dit moet vastgelegd worden in een notariële akte en gaan over op de volgende eigenaar. U kunt het Kadaster opdracht geven onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een kwalitatieve verplichting.

4: Is er een kettingbeding?

Een kettingbeding is de verplichting om iets te doen, bijvoorbeeld de voortuin onderhouden. Deze verplichting wordt vastgesteld in de koopovereenkomst, met daaraan gekoppeld een ‘doorgeefverplichting’. Dit houdt in dat wanneer u de woning weer verkoopt u dit in de koopovereenkomst moet opnemen.

5: Zijn er verkoopregulerende bepalingen?

Een bepaling die veel voorkomt is het anti-speculatiebeding. Dit betekent dat u, als u een woning binnen een bepaalde termijn verkoopt, de winst geheel of gedeeltelijk moet afdragen. Deze mate van winst wordt ieder jaar weer minder. De meeste verkoopregulerende bepalingen zijn vastgelegd als kettingbeding. Dit betekend dat de bepaling alleen geldt voor de koper als de verkoper deze overdraagt in de koopovereenkomst. Wanneer u het huis weer verkoopt, moet u ditzelfde bedrag weer met de koper afspreken.

6: Wat zegt het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan voor de woning kunt u opvragen. In het plan staat of er bijvoorbeeld bouwplannen zijn in de wijk waar de woning staat. Een bestemmingsplan staat meestal voor 10 jaar vast.

7: Heeft de gemeente voorkeursrecht?

Voorkeursrecht houdt in dat u uw woning eerst moet aanbieden aan de gemeente wanneer u deze verkoopt. Vraag bij de gemeente na of op uw huis de wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing is.

8: Is er bodemverontreiniging?

U kunt op bodemloket.nl opzoeken of de woning wellicht op verontreinigde grond staat. Informeren bij de gemeente kan ook.

9: Is er erfpacht?

Ga na of het huis op eigen grond of op erfpachtgrond staat. Is er sprake van erfpacht, dan wordt u geen eigenaar van de grond waarop de woning staat. U betaalt dan jaarlijks een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond.