Wat houdt de meldingsplicht verkoper in?

Wanneer er een (ver)koopovereenkomst wordt aangegaan, moet de verkoper gevraagd en ongevraagd de koper over feiten betreffende het te verkopen huis inlichten. Deze feiten betreffen bepaalde eigenschappen van de woning die de verkoper kende of behoorde te kennen, die niet bekend zijn bij de koper. Dit geld ook voor eigenschappen waarbij de verkoper slechts een vermoeden heeft van de gebreken.

Meldingsplicht

De mededelingsplicht mag niet te beperkt worden opgevat. Aan het verstrekken van summiere informatie heeft de koper niet veel. De verkoper is dan ook verplicht aan de koper alle essentiële informatie mede te delen. Maar de verkoper hoeft geen melding te doen van eigenschappen die de koper zelf ook eenvoudig kan waarnemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld scheuren in de muur of vochtplekken. Indien de koper daar vragen over heeft dient de verkoper daar wel nadere informatie over te schaffen.

Wanneer de verkoper zijn mededelingsplicht schendt, loopt hij de aanzienlijke kans dat hij het gebrek aan het huis moet herstellen, de schade moet vergoeden of dat de verkooptransactie wordt teruggedraaid.

Wanneer er aan de kant van de verkoper een mededelingsplicht is, prevaleert deze plicht in het algemeen boven de onderzoeksplicht van de koper.