Kan er een mondelinge overeenstemming worden bereikt en is dit leidend?

Wanneer partijen een mondelinge overeenstemming hebben bereikt, is het zaak om dit ook schriftelijk vast te leggen. Zo lang er geen schriftelijke overeenkomst is, kan de mondelinge overeenstemming niet als leidend worden gezien. Volgens de Wet Koop Onroerende Zaken wordt de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak altijd schriftelijk aangegaan. De notaris schrijf op verzoek van de verkoper en koper de koopovereenkomst in bij het Kadaster. Een koopovereenkomst bevat alle gegevens omtrent de (ver)koop van de woningen inclusief alle voorwaarden. De koper is hiermee beschermd tegen calamiteiten aan de kant van de verkopers, zoals het in zee gaan met een hogere bieder, een faillissement van de verkoper, schuldsanering of dreigende beslagen. De koop kan dus niet meer ‘afgezegd’ worden.