Kan de potentiële koper de eigenaar van de woning ook zelf benaderen?

In regel 4 van de erecode van de NVM wordt besproken dat onderhandelingen via de betrokken NVM-leden moet verlopen en dat de opdrachtgever (de verkoper van de woning) niet benaderd mag worden buiten de door hem ingeschakelde NVM-makelaar om. De makelaar moet er zoveel mogelijk aan doen om te voorkomen dat een opdrachtgever wordt benaderd door een derde of door de wederpartij.