Hoe werkt de berekening van de bedenktijd?

De bedenktijd is dus minimaal drie dagen en gaat in op de dag nadat de koper de koopovereenkomst heeft ontvangen. Binnen deze drie dagen moeten tenminste twee werkdagen vallen zodat er deskundigen kunnen worden geraadpleegd. Twee van de drie dagen moeten dus geen zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op zo’n dag, dan wordt deze verlengt tot de eerstvolgende werkdag.

Hieronder vindt u een overzicht van de berekening van de bedenktijd. Hierin zijn de algemeen erkende feestdagen niet meegenomen.

Koopakte ontvangen door de koper Bedenktijd eindigt op Aantal dagen bedenktijd
Maandag Donderdag Drie kalenderdagen
Dinsdag Vrijdag Drie kalenderdagen
Woensdag Maandag Vijf kalenderdagen
Donderdag Maandag Vier kalenderdagen
Vrijdag Dinsdag Vier kalenderdagen
Zaterdag Dinsdag Drie kalenderdagen
Zondag Woensdag Drie kalenderdagen

Onder algemeen erkende feestdagen vallen de volgende dagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paas- en pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • Hemelvaartsdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Goede vrijdag.