Energieloket voor Groningse huizenbezitters

Energieloket voor Groningse huizenbezitters

Energieloket voor Groningse huizenbezitters

Door: redactie | 6 april 2017 | Reacties (0)
Tags: Nieuws

Groningse huizenbezitters kunnen bij het energieloket Groningen Woont SLIM terecht voor energiebesparende maatregelen.

Het loket is een initiatief van de gemeente Groningen en de Gasunie.

Speerpunt in deze samenwerking is een stimuleringskorting voor de aanschaf van warmtepompen. De eerste duizenden Groningers die via het loket een warmtepomp kopen, krijgen een gratis service- en onderhoudspakket. Deze warmtetechnologie is voor veel woningen geschikt en bespaart energie, zonder dat hiervoor grote aanpassingen aan de woning nodig zijn.

Op termijn moeten warmtepompen een derde van de warmtebehoefte van de stad op een duurzame manier oplossen.

Drempel aanschaf warmtepompen
“Het is goed dat we nu een drempel wegnemen bij de aanschaf van hybride warmtepompen”, meent wethouder Mattias Gijsbertsen. “Hiermee wordt het aantrekkelijker voor de inwoners van onze stad om ook op deze manier te investeren in duurzame energie. Mooi om te zien hoe we hier als stad, bedrijfsleven en inwoners de handen ineen kunnen slaan om ons doel te bereiken.”

Gasunie
Ook Gasunie maakt zich sterk voor CO2-besparing en wil actief het gebruik van nieuwe warmtetechnieken helpen stimuleren. “De verduurzaming van onze woningen is een enorme opgave”, weet CEO Han Fennema van Gasunie.

“CO2-neutraal en op zo’n manier dat de energierekening betaalbaar blijft. Daar moeten wij gezamenlijk de schouders onder zetten. Met Groningen woont SLIM hebben wij nu gezamenlijk een innovatieve Groningse aanpak ontwikkeld, die niet alleen voor de stad Groningen, maar ook regionaal en landelijk van grote betekenis kan worden bij de moeilijk te verduurzamen particuliere woningen van de gebouwde omgeving.”

Stimuleringskorting
Voor de eerste duizend klanten die via Groningen Woont SLIM een warmtepomp kopen, heeft Gasunie een stimuleringskorting in de vorm van een service- en onderhoudspakket. Ook is het mogelijk om het energieverbruik te kunnen meten.

VNG-bijdrage
VNG heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve product-markt combinaties voor energiebesparing van koopwoningen. Dit warmtepomp-programma van de gemeente Groningen en Gasunie is één van de innovatieve aanpakken die gehonoreerd zijn en ontvangt een bijdrage van ruim 220.000 euro.

Reacties zijn gesloten.