De koopovereenkomst, wat staat er in en waar moet je op letten?

De koopovereenkomst, wat staat er in en waar moet je op letten?

De koopovereenkomst, wat staat er in en waar moet je op letten?

Door: Alders | 7 augustus 2019 | Reacties (0)
Tags: Kopen, Nieuws, Verkopen

Het is gelukt! Je bent een koopsom overeengekomen met de verkoper voor jouw nieuwe droomwoning. Nu is het tijd om alle mondelinge afspraken schriftelijk vast te leggen in een koopcontract. Maar wat staat er nou precies in een koopcontact en waar moet je allemaal op letten bij het ondertekenen ervan? Alders Makelaars legt het je uit.

Wat is een koopovereenkomst?
In een koopovereenkomst worden afspraken tussen de koper en de verkoper vastgelegd. Het is het belangrijkste document bij het aan-of verkopen van een woning. Het is van groot belang dat de koopovereenkomst geen ruimte laat voor meerdere interpretaties. Indien er een geschil is tussen de koper en verkoper zal worden teruggegrepen naar de koopovereenkomst.

Wat staat er in een koopovereenkomst?
De koopovereenkomst wordt opgesteld door de verkopend makelaar. In de koopovereenkomst staan de afspraken rondom de aan- en de verkoop van het huis. Dit zijn onder andere:
– De personalia  van de koper en verkoper;
– Het registergoed, het kan zijn dat er naast de woning of het appartement nog een losse parkeerplaats wordt verkocht. Deze wordt ook opgenomen in de koopovereenkomst;
– De overeengekomen koopsom van de woning;
– Een lijst van roerende zaken die achter blijven in de woning. Ook wordt aangegeven voor welke prijs de koper deze zaken overneemt;
– De voorwaarden die zijn afgesproken, zoals voorbehoud financiering of bouwkundige keuring;
– De staat van het verkochte; dit is van belang wanneer de woning een monument is of wanneer er bijvoorbeeld asbest aanwezig is.
– En de overige gemaakte afspraken. Het kan zijn dat er nog werkzaamheden worden uitgevoerd voor de oplevering van de woning. Dit wordt dan opgenomen in de koopovereenkomst.

Tip: controleer als koper altijd of de inhoud van het contract ook klopt en of alle parafen van de betrokken partijen op iedere bladzijde staan.

Is een koopovereenkomst bindend?
Een koopovereenkomst is bindend. Maar als koper heb je wettelijk drie dagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen kun je nog afzien van de koop. De drie dagen bedenktijd starten om 0.00 uur van de dag nadat jij de, door jou en verkoper, getekende koopovereenkomst hebt ontvangen. Van deze drie dagen moeten er twee dagen werkdagen zijn. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Let op als je een beroep wilt doen op de bedenktijd, moet de ontbindingsverklaring de verkoper voor het verstrijken van de drie-dagen-termijn bereikt hebben.

Wanneer de drie dagen bedenktijd om zijn kun je alleen nog maar onder de koop uit door de opgenomen ontbindende voorwaarden. In de koopovereenkomst is opgenomen vóór welke datum je duidelijkheid over de financiering moet hebben. Mocht de financiering niet rond zijn voor deze datum, dan heb je meestal nog één of meerdere werkdagen om de ontbindingsverklaring bij de verkoper of verkopend makelaar te brengen.

Inschrijving bij het Kadaster
In de koopovereenkomst is standaard al bepaald dat de verkoper een boete betaalt van 10% van de koopsom als hij het huis niet kan leveren volgens afspraak. Maar wil je graag extra zekerheid? Laat dan de notaris de koopakte inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor worden jouw rechten als koper in de periode tussen de inschrijving van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht beschermt. Hierdoor krijg je de woning daadwerkelijk in handen, wat er ook gebeurt. Daarnaast biedt de inschrijving extra bescherming tegen onder meer faillissement of onderbewindstelling van de verkoper, verhuur of inbeslagname van de woning.

Wilt u een woning aan- of verkopen? Ons team begeleidt u graag tijdens het gehele proces, van bezichtiging tot het opstellen van de koopovereenkomst en het afsluiten van de hypotheek. Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Heeft u een aankoopmakelaar van Alders? Dan checken onze juristen de koopovereenkomst voor u.

Reacties zijn gesloten.