De dag van de checklist

De dag van de checklist

De dag van de checklist

Door: Alders | 30 oktober 2019 | Reacties (0)
Tags: Kopen, Nieuws

Op de dag van de checklist gaan we eens checken hoeveel begrippen uit makelaarsland jij kent en dus kunt afvinken. Doe jij mee?

Aankoopmakelaar
Een aankoopmakelaar ondersteund je tijdens het gehele aankoopproces. De aankoopmakelaar kan helpen met het vinden van een woning dat voldoet aan al jouw wensen. Wanneer je een mooie woning hebt gevonden kan de aankoopmakelaar mee om de woning te bezichtigen. Een aankoopmakelaar kijkt objectief naar de woning en weet waar hij op moet letten. Wil je een na de bezichtiging een bod doen? Dan kan de aankoopmakelaar een bod doen en de onderhandelingen aangaan. Als alles rond is regelt de aankoopmakelaar ook een notaris en taxateur voor je. Ben jij op zoek naar een aankoopmakelaar? Schakel dan een aankoopmakelaar van Alders in.

Appartementsrecht
Wanneer je een woning met appartementsrecht koopt, koop je een deel van het totale gebouw om zelf te gaan bewonen of
gebruiken.

Afkoopwaarde
Afkoopwaarde is het beleggingsdeel van een beleggingshypotheek dat je uitgekeerd krijgt op het moment dat de hypotheek eindigt.

Anti speculatiebeding
Dit is een verkoop regulerende bepaling bij de verkoop of uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond om te voorkomen dat mensen hun woning binnen afzienbare tijd weer verkopen.

Bankgarantie
Dit is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan. Hierdoor hoef jij niet al je spaargeld aan te spreken. Wanneer een woning wordt gekocht, is het niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan. Vaak wordt na het tekenen van de koopakte een waarborgsom gestort of een bankgarantie gesteld. Hierdoor krijgt de verkoper meer zekerheid dat de woning ook echt wordt afgenomen.

Bedenktijd
Hebben de koper en de verkoper de koopovereenkomst getekend? Dan is de koop een feit. Toch is het mogelijk dat de koper na het tekenen het contract van de koop nog kan ontbinden. Dit is onder andere mogelijk dankzij de bedenktijd. Deze bedenktijd is op grond van de wet op drie dagen vastgesteld. Gedurende deze drie dagen kan de koper, zonder opgave van reden de koopovereenkomst ontbinden.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een plan dat door de gemeente is opgesteld. In dit plan staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. De bestemmingsplannen kunt u bij de gemeente vinden, maar tegenwoordig ook online.

Bouwdepot
Hierin is een deel van het hypotheekbedrag opgenomen dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te bekostigen. Uit het bouwdepot worden de rekeningen voor de bouw betaald. Een bouwdepot loopt maximaal twee jaar.

Courtage
Dit is het bedrag dat de makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een woning. Hij ontvangt dit bedrag voor het verrichten van diensten. De courtagekosten wordt uitgedrukt in procenten

Canon
Dit is je jaarlijkse heffing over de grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

Hypotheekregister
Hierin wordt via een notaris de hypotheek ingeschreven. Dit register is tegen betaling voor iedereen toegankelijk en wordt bijgehouden bij het Kadaster.

Kadastraal uittreksel
Dit is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject met daarin de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Hierin vind je onder andere de naam, het adres, het geslacht en de geboortedatum van de kadastrale eigenaar, de kadastrale aanduiding, de oppervlakte, de zakelijke rechten en andere aanvullende registratie, zoals een verklaring van erfpacht. Door dit uittreksel is te zien wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Kosten koper
Kosten koper (k.k.) zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. De kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting en notariskosten voor de hypotheekakte. Maar ook makelaarskosten, bankgarantie, taxatiekosten en advies- en bemiddelingskosten vallen hieronder.

De meeneemregeling
Door deze regeling is het mogelijk om een hypotheek mee te nemen als je verhuist binnen de looptijd van de hypotheek.

Maandlasten
Maandlasten zijn de maandelijkse kosten die je voor je hypotheek betaald. De kosten bestaan uit aflossing, hypotheekrente en verzekeringspremies. Wil jij weten wat jouw maandelijkse kosten zijn? Je kunt ze zelf berekenen via onze online rekentool.

Nationaal Hypotheek Garantie
Wanneer je een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie staat er een waarborgfonds klaar indien je de rente en aflossing van de hypotheek niet meer kunt betalen. Let op; er zit wel een grens aan het hypotheekbedrag waarover je Nationale Hypotheek Garantie kunt afsluiten.

Oversluiten
Oversluiten is het opnieuw afsluiten van een hypotheek. Dit kan men bijvoorbeeld doen om een hypotheek af te sluiten met betere voorwaarden of een lagere rente.  

Overwaarde
Dit is het verschil tussen de restschuld van de lopende hypotheek en de waarde van het huis bij verkoop. Bij overwaarde is dit verschil positief.

Passeren
Passeren is de formele handeling bij de notaris. Hierbij wordt de akte door beide partijen, de notaris en eventuele getuigen ondertekend. Bij de aankoop van een woning wordt de hypotheekakte gepasseerd. Dit houdt in dat de akte wordt getekend door de geldverstrekker en de koper. Bij het passeren van de eigendomsakte wordt de akte getekend door de koper en de verkoper.

Recht van overpad
De eigenaar van een erf heeft hierbij het recht gebruik te maken van het erf van een ander om zo bij zijn woning te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een achterom van een woning. De andere partij heeft in dit geval de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden, ook wanneer de woning door een ander wordt overgenomen.

Servicekosten
Deze kosten betaal je wanneer je een woning huurt. Onder de servicekosten vallen onder andere energie en water, de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurders uitvoert, administratiekosten en overige kosten zoals schoonmaakkosten of kosten voor werkzaamheden.  

Tophypotheek
Dit is een hypotheekbedrag dat hoger is dan de executiewaarde van het huis. Deze executiewaarde is het bedrag dat de woning waard is op een veiling.

Vrij op naam
Wanneer je een woning vrij op naam koopt, zijn ze makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. Bij kosten koper zijn deze kosten voor de koper en komen ze nog over de koopsom heen.

WOZ-waarde
Dit is de fiscale waarde van de woning die door de gemeente wordt vastgesteld. Deze waarde wordt bepaald door de Wet Waardering Onroerende Zaken.

En van hoeveel begrippen wist jij de juiste betekenis? Deel jouw score in een reactie hieronder.
 

Reacties zijn gesloten.