van Stolbergweg 28 M

Veendam

€ 1.450 excl. BTW. per maand

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij deze bedrijfshal met de mogelijkheid voor een showroom/kantoorruimte ter grootte van in totaal ca. 140 m² B.V.O. Het aangebodene beschikt over ruim voldoende openbare parkeerplaatsen en is uitstekend bereikbaar per auto, vrachtauto en openbaar vervoer.

Omschrijving

De bedrijfshal is voorzien van een betonvloer en beschikt over een vrije hoogte van ca. 6,20 m en is voorzien van een overheaddeur (afm. ca. 3,79 x 4,25 m bxh). Daarnaast is er een mogelijkheid voor het realiseren van een verdiepingsvloer en kan de meterkast worden voorzien van een krachtstroomgroepen.

Bestemming

Het aangebodene is heeft als bestemming  “Bedrijventerrein – Industrie ” en heeft als functieaanduiding ‘bedrijf tot en met de categorie 3.2’ alsmede ‘detailhandel volumineus’. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het  bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van  de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening  te geschieden.

Bijzonderheden

Automobiel gerelateerde bedrijvigheid is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Huuraanbieding

Adres pand: Van Stolbergweg 28M, 9641 HL VEENDAM
Object: bedrijfsruimte ter grootte van ca. 140 m² (bvo)
Huurprijs: € 1.450,- excl. BTW per maand
Huurtermijn: 5 jaar
Verlenging: Telkens met 5 jaar
Opzegtermijn: 12 maanden
Huuringangsdatum: In overleg
Ingangsdatum betaling: Per ingangsdatum
Betalingstermijn: Per maand
Servicekosten: Nader te bepalen, indien van toepassing
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten
Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:230a BW.
Indexering: De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsniveau: Casco of in overleg. Verhuurd wordt uitsluitend het casco.

Kenmerken