van Stolbergweg 28

Veendam

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij deze nette en op zicht gelegen kantoorruimte ter grootte van ca. 94 m² vvo groot te huur aan. Het aangebodene beschikt over ruim voldoende parkeergelegenheid op het gemeenschappelijke terrein en is uitstekend bereikbaar per auto alsmede openbaar vervoer door zijn ligging nabij uitvalswegen richting de N33. Daarnaast is het aangebodene gelegen op loopafstand van bushaltes en op fietsafstand van het centrum en het treinstation van Veendam.

Omschrijving:

Entree op de begane grond met trapopgang naar op de verdieping gelegen kantoorruimtes.

Verdieping:

Hal met toegang tot drietal kantoorruimtes ter grootte van resp. ca. 16 m², 23 m² en 50 m² groot. De kantoorruimtes zijn voorzien van inbouwarmaturen met LED verlichting, systeemplafond en kabelgoten. Daarnaast zal er nog een toiletgroep worden gerealiseerd.

Bestemming:

Het aangebodene heeft als bestemming ‘bedrijventerrein-industrie’ en is bestemd voor bedrijvigheid tot de categorie 3.2 waarbij detailhandel in volumineuze goederen is toegestaan. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huuraanbieding

Adres pand: Van Stolbergweg 28B, 9641 HL Veendam
Object: Kantoorruimte ter grootte van ca. 96 m² vvo gelegen op de verdieping
Huurprijs:€ 750,- per maand te vermeerderen met BTW
Huurtermijn: 5(vijf) jaar
Verlenging: 5 (vijf) jaar
Opzegtermijn:12 maanden
Huuringangsdatum: nader overeen te komen
Ingangsdatum betaling: nader overeen te komen
Betalingstermijn: Per maand vooruit
Servicekosten: €125,- per maand voor gas, water, elektra & internet op basis van voorschot en jaarlijkse servicekostenafrekening.
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW, conform R.O.Z-model
Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:230a BW.
Indexering: De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsniveau: Huidige staat
Bijzonderheden:
1.Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke huurovereenkomst.
2.De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder zorg heeft gedragen voor het stellen van een bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding
3. Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
4. Of het door huurder beoogde gebruik is toegestaan valt, dient door huurder zelf te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Kenmerken