Transportweg 33

Veendam

€ 45.000 per jaar

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij deze bedrijfsruimte met kantoorruimte van in totaal ca. 590 m² bvo te huur aan. Het aangebodene is gelegen op een omheind en afsluitbaar grotendeels met asfalt verhard buitenterrein met ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Omschrijving

Het aangebodene bestaat uit het volgende:

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte van in totaal ca. 430 m² (bvo) is voorzien van een betonvloer, vijftal overheaddeuren (afmeting ca. 3,30 m x 3,40 (hxb), lichtstraat en een vrije hoogte van ca. 4,0 meter.

Kantoorruimte

Aangebouwd kantoor van in totaal cva. 150 m² (vvo) groot bestaat uit een eigen entree, sanitair, vijftal kantoorruimtes, archiefruimte en kantine/pantryruimte. Daarnaast zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig op een gedeelte van het terrein.

Oppervlakte verdeling

BVO

Bedrijfsruimte ca. 430 m²
Kantoor ca. 160 m²

TOTAAL ca. 590 m²

VVO

Bedrijfsruimte ca. 410 m²
Kantoor ca. 150 m²

TOTAAL ca. 560 m²

Bestemmingsplan

Het aangebodene is heeft als bestemming  “Bedrijventerrein – Industrie’ en is bestemd voor bedrijvigheid in de categorie 2.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurvoorwaarden

Oppervlakte: ca. 590 m² bvo
Huurprijs: € 45.000,- excl. btw per jaar
Huurtermijn: Vijf (5) jaar
Verlenging: Vijf (5) jaar
Opzegtermijn: 12 maanden
Huurbetaling: Per maand vooruit
Huuringangsdatum: In overleg
Indexering: Jaarlijks op basis van het CPI.
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW, volgens R.O.Z-model.
Opleveringsniveau: Huidige staat

In overleg is een kortere huurperiode en/ofhet huren van een gedeelte ook bespreekbaar.

Bezichtigingen

Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats via de verhurend makelaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wouter Dijkstra
Alders Bedrijfsmakelaars
wouter@alders.nl
T: 050 – 800 2000 / 06 – 20 11 49 80

Kenmerken