Spoorhavenweg 17 E

Veendam

€ 52 excl. BTW. per m2 per jaar

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij deze bedrijfsruimte ter grootte van ca. 14.945 m² bvo met inpandig kantoor ter grootte van ca. 120 m² vvo te huur aan. Het betreft een geschakelde bedrijfshal en is omstreeks 1997 gebouwd. De beschikbare ruimte betreft een bedrijfsruimte cq. distributieruimte met meerdere loadingdocks. Daarnaast is het mogelijk om een gedeelte van het verharde buitenterrein en Railterminal bij te huren.

LOCATIE & BEREIKBAARHEID

Het distributiecentrum is gesitueerd op een uitstekend bereikbare locatie. De op- en afritten van de Rijksweg N33 zijn op enkele minuten rijafstand gelegen. Deze weg vormt de verbinding tussen Rijksweg A7 (Zaandam-Bad Nieuweschans) en Rijksweg A28 (Utrecht-Groningen). Het complex beschikt tevens over de mogelijkheid om te laden en lossen per spoor alsmede per water.

PARKEREN

Parkeren op eigen en gemeenschappelijk terrein.

VLOEROPPERVLAKTE

De totaal verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt ca. 14.980 m², waarvan circa 14.860 m² bedrijfsruimte/distributieruimte.

Indeling metrage (in m² bvo)
– Bedrijfsruimte/distributiecentrum ca. 14.945 m²
– Overkapping ca. 311 m²
– Kantoorruimte verdieping ca. 141 m²

Indeling metrage (in m² vvo)
– Bedrijfsruimte/distributiecentrum ca. 14.860 m²
– Kantoorruimte verdieping ca. 120 m²

VOORZIENINGEN

Het object zal worden opgeleverd inclusief:
Bedrijfsruimte:
– Vloerbelasting ca. 1.500 – 2.500 kg/m²;
– De vrijehoogte is ca. 9,7 meter;
– Luchtbehandeling middels aspiratiesysteem;
– Sprinklerinstallatie;
– Volledig geïsoleerd;
– Brandmeldsysteem;
– Krachtstroom;
– Meerdere loadingdocks met levelers;
– Meerdere overheaddeuren op maaiveldniveau;
– Indien gewenst zijn stellingen voor blokpallets met een draagvermogen van 12.000 kg bij te huren; en
– Overdekt laden en lossen.

Kantoorruimte:
– Pantry;
– Kantine;
– Toiletgroep; en
– Verwarming

BESTEMMINGSPLAN

Bij de gemeente Veendam valt het perceel binnen het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ en heeft als bestemming ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’ met als functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein -op- en overslag’. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

HUURAANBIEDING

Adres pand: Spoorhavenweg 17 (Hal E), 9645 LZ te Veendam

Object: bedrijfs-/distributieruimte met inpandig kantoor ter grootte van ca. 14.980 m²

Huurprijs:
– € 52,- per m² per jaar

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar

Verlenging: 5 (vijf) jaar

Opzegtermijn: 12 maanden

Huuringangsdatum: Nader overeen te komen

Ingangsdatum betaling: Nader overeen te komen

Betalingstermijn: Per maand vooruit

Servicekosten: € 2,50,- per jaar op basis van voorschot en nacalculatie (incl. kosten voor energie)

Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW,
conform R.O.Z-model

Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:230a BW.

Indexering: De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Opleveringsniveau: Nader overeen te komen

Bijzonderheden:
1. Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke huurovereenkomst.
2. De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder zorg heeft gedragen voor het stellen van een bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding.
3. Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
4. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

BIJZONDERHEDEN:

In overleg zijn de volgende voorzieningen bij te huren

Buitenterrein
– verlichting
– Verhard
– omheind

Huurprijs: € 15,- per m² per jaar excl. BTW te vermeerderen met servicekosten € 0,40 per m² per jaar excl. BTW.

Kantoorgebouw (Spoorhavenweg 17 Veendam)
– Verhuurbaarvloeroppervlak ca. 450 m², waarbij het huren van een gedeelte mogelijk is
– Representatieve entree;
– Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
– Systeemscheidingswanden, deels voorzien van glas;
– Toiletgroepen;
– Lift;
– Verwarming middels radiatoren;
– Kabelgoten; en
– Inbouwarmaturen

Huurprijs: vanaf € 65,- per m² per jaar excl. BTW te vermeerderen met servicekosten € 35,- per m² per jaar excl. BTW

Railterminal:

– Brutovloeroppervlak ca. 2.940 m²
– Verhuurbaar vloeroppervlak ca. 2.260 m²
– Mogelijkheid om inpandig te laden en lossen per spoor
– Meerdere loadingdocks
– Meerdere overheaddeuren
Huurprijs: op aanvraag

Kenmerken