Sluisweg 0

Kiel-windeweer

swipe afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Landbouwgrond van 1000 m² met agrarische bestemming.

Bodemomschrijving:

Bodem 1: Moerige podzolgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag.
Bodem 2: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Gewascategorie:

Gewascategorie: Bouwland
Gewascode: 2017 en 944
Gewas: Aardappelen, zetmeel (2017) en Hennep, vezel- (944)

Kenmerken