Promenade 37

Veendam

€ 1.750 per maand

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Op uitstekende A1-locatie gelegen horecaobject midden in het winkelcentrum van Veendam. Nabij gelegen grote publiekstrekkers waaronder landelijke winkelketens zoals o.a. Bart Smit, C&A, Zeeman en Etos zorgen voor een grote mate van traffic rondom deze locatie.

Het object beschikt over ruime parkeermogelijkheden op de daarvoor ingericht parkeerterreinen (vrij parkeren). Door de ligging nabij de autoweg N33 en de snelweg A7 is de bereikbaarheid per eigen vervoer uitstekend.

Extra:
* Gelegen op zeer interessante locatie midden in het centrum van Veendam
* Functioneel in te richten vloeroppervlak van ca. 160 m²
* Voldoende parkeerruimte op loopafstand gelegen.
* Genoemde huurprijs betreft een aanvangshuur.

Huurvoorwaarden

Object: Horecaruimte, zoals partijen genoegzaam bekend.
Huurprijs: € 1.750,- per maand te vermeerderen met BTW
Huurtermijn : Vijf (5) jaar  
Verlenging: Vijf (5) jaar
Opzegtermijn: 12 maanden
Opleveringsdatum: Nader overeen te komen
Huuringangsdatum: Nader overeen te komen
Ingangsdatum betaling: Nader overeen te komen
Betalingstermijn: Per maand vooruit
Servicekosten: Nader overeen te komen indien van toepassing
BTW compensatie: Nader overeen te komen / vast te stellen.
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW, conform R.O.Z-model
Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:290 BW.
Indexering : De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsniveau: Huidige staat, verhuurd wordt uitsluitend het casco
Bijzonderheden :  
  1. Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke huurovereenkomst. 
  2. De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder zorg heeft gedragen voor het stellen van een bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding
  3. Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  4. Of het door huurder beoogde gebruik is toegestaan valt, dient door  huurder zelf te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.
  5. Huurder draagt zelf zorg voor aansluitingen nutsvoorzieningen en het dagelijkse onderhoud vanaf ingangsdatum huurovereenkomst. De tenaamstelling van de contracten met de nutsbedrijven te name komt van de huurder.

Kenmerken