Promenade 33

Veendam

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Winkelruimte gelegen op A1 locatie aan de wandelpromenade in het centrum van Veendam. Deze representatieve winkelruimte is gelegen in de nabije omgeving van diverse publiekstrekkers zoals Albert Heijn, C&A en de Zeeman.

Dankzij de ligging nabij verschillende verkeersaders zoals de autoweg N33 en de snelweg A7 is de bereikbaarheid per eigen vervoer uitstekend. Het object beschikt over ruime parkeermogelijkheden op de daarvoor ingericht parkeerterreinen (vrij parkeren; blauwe zone).

Veendam heeft een sfeervol centrum met vele voorzieningen voor het winkelend publiek. Door de goede ligging van deze winkelruimte kan een groot omzetpotentieel gerealiseerd worden.

Bestemming: winkelruimte
Parkeren: voldoende gratis parkeergelegenheid
Koopavond: donderdag
Marktdagen: maandag en donderdag

Extra:
* zeer functioneel in te richten winkeloppervlak (ca. 60 m²)
* ruime frontbreedte van ca. 6 meter
* diverse grote parkeermogelijkheden op korte afstand

Huuraanbieding
Adres pand: Promenade 33, 9641 AE Veendam
Object: Winkelruimte ter grootte van ca. 88m2 vvo
Huurprijs: € 9.000,-(zegge: negenduizend euro) per jaar, excl. BTW
Huurtermijn: 5 (vijf) jaar
Verlenging: 5 (vijf) jaar
Opzegtermijn:12 maanden
Huuringangsdatum: Nader overeen te komen
Ingangsdatum betaling: Nader overeen te komen
Betalingstermijn: Per maand vooruit
Servicekosten: Niet van toepassing
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW, conform R.O.Z-model
Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:290 BW
Indexering: De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsniveau: Casco
Bijzonderheden:
1.Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke huurovereenkomst.
2.De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder zorg heeft gedragen voor het stellen vaneen bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding.
3.Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
4.Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.
5.Huurder draagt zelf zorg voor aansluitingennutsvoorzieningen en het dagelijkse onderhoud vanaf de ingangsdatum huurovereenkomst. De tenaamstelling van de contracten met de nutsbedrijven komt ten name van de huurder.

Kenmerken