Papierbaan 0 ong

Winschoten

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Alders Bedrijfsmakelaars biedt bedrijven die vallen in de milieucategorie 3.1 tot en met 4.2 een unieke kans aan om zich te vestigen op een locatie met perspectief! Het betreft een perceel (bouw)grond welke strategisch is gelegen aan de Papierbaan in Winschoten met op- en afritten van de A7 (Groningen – Duitse grens) binnen handbereik! Het perceel is in totaal circa. 26.630 m² groot met de mogelijkheid om 80% te bebouwen en op een gedeelte van het perceel behoort een bouwhoogte tot 18 meter tot de mogelijkheden! Daarnaast behoort het kopen van een gedeelte tot de mogelijkheden en kan opdrachtgever ook voor u een op maat gemaakte ontwikkeling voor u realiseren. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek de mogelijkheden te bespreken en het passend te maken.

Bestemming en gemeentelijk beleid

Bedrijventerreinen” van de gemeente Oldambt en is bestemd als ‘Bedrijventerrein – 4.2’. Deze gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van bedrijven behorende tot en met categorie 4.2 zoals opgenomen Lijst van Bedrijfsactiviteiten van voorgenoemd bestemmingsplan. Bedrijven behorende tot categorieën 1 en 2 zijn niet toegestaan. Koper dient zelf voor eigen rekening en risico te controleren of het (voorgenomen) gebruik past binnen het bestemmingsplan. De (bouw)kwaliteitseisen waarop o.a. getoetst wordt staan in de Welstandsnota omschreven. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de gemeente Oldambt.

Bodem en milieu

Er zijn geen onderzoeken bekend waaruit blijkt dat de bodem is ernstig verontreinigd.

Energie

Voor actuele informatie over de ruimte op het net voor de afname van elektriciteit kunt u terecht op de website capaciteitskaart.netbeheernederland.nl en kunt voor een indicatie van de beschikbare capiciteit voor een netaansluitingen op het hoogspanningsnet verwijzen wij u door naar de website van TenneT.

Kadaster

Gemeente: Winschoten
Sectie: I
Nummer: 1496
Oppervlakte: 26.630 m²

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend.

Soort eigendom: Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Waterbedrijf Groningen N.V.

Vraagprijs: € 95,- per m² excl. BTW en kosten koper

Vraagprijs inclusief ontwikkeling: vanaf € 1.100,- excl. BTW en kosten koper

Informatie en bezichtigingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Dijkstra op 050 – 800 2000 of 06 – 20 11 49 80. 

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken