Kroonwerk 21

Assen

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Alders Bedrijfsmakelaars biedt u hierbij een solide en interessante belegging te koop aan met een aanvangsrendement van ca. 8,5%! Het betreft een aan tot maart 2028 aan de Mediamarkt verhuurde winkelruimte ter grootte van ca. 3.970 m² welke is gelegen in het moderne winkelcentrum ‘De Citadel’ aan de rand van het centrum van Assen. 

Omschrijving

De beleggingspropositie is gelegen in het moderne winkelcentrum ‘De Citadel’ en is ca. 3.970 m² groot en is langjarig verhuurd tot maart 2028 aan de Mediamarkt. Daarnaast is het pand is zeer energiezuinig en beschikt over een energielabel A++ . 

Kadastrale gegevens

Het aangebodene betreft een appartementsrecht en is plaatselijk bekend als:
•    Gemeente: Assen
•    Sectie: S
•    Nummer: 2873
•    Appartementsindex: 80
•    Aandeel: 342/1.000ste 

Ligging en locatie 

De beleggingspropositie is gelegen in Assen, de hoofdstad van de provincie Drenthe, dat een unieke combinatie van historische charme en veel moderne voorzieningen biedt. Met een bevolking van rond de 70.000 inwoners en een groot verzorgingsgebied van meer dan 100.000 inwoners heeft Assen een grote (regionale) aantrekkingskracht. 

De winkelruimte is gelegen in het moderne winkelcentrum ‘De Citadel’ dat gebouwd is medio 2010 en bestaat uit ca. 93 appartementen, 63 stadswoningen en een commerciële strip van ca. 12.000 m² met een ondergrondse parkeergarage dat ruimte biedt aan maar liefst 700 auto’s. Daarnaast is het winkelcentrum op loopafstand gelegen van het treinstation van Assen en is op loopafstand een bushalte gelegen. 

Bestemming

Het aangebodene heeft als bestemming ‘centrumdoeleinden  en is bestemd voor o.a. detailhandel, maatschappelijke voorzienignen en kantoren. Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u door naar de gemeente Assen of de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Kerngegevens Huurovereenkomst:
Adres: Kroonwerk 21 9401 BA Assen
Object: winkelruimte gelegen op de begane grond ter grootte van ca. 3.970 m² (vvo)
Huurder:  Media Markt, Saturn Holding Nederland B.V.
Brutohuuropbrengst: op aanvraag
Ingangsdatum: 27 december 2012
Einddatum: 26 maart 2028
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze dataroom.

Vraagprijs

De vraagprijs is € 4.250.000,- kk 

Opleveringsniveau 

In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen zijn dat de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans bevindt, zijnde de ‘as-is’ staat.

In verband met het hiervoor bepaalde:

– Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door de koper voorgenomen gebruik van het verkochte;
– Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de huidige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke wet- en regelgeving;
– Komt, indien en voor zover het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al dan niet verkrijgen van de vergunning(en) geheel voor risico van koper; en
– Zal koper het verkochte op datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede de overige aanwezige of ontbrekende (bouwkundige) eigenschappen.

Informatie en bezichtigingen

Voor meer informatie en om uw interesse in deze beleggingsmogelijkheid te bespreken, kunt u contact opnemen met Ronald Slijkhuis van SLIJKHUIS vastgoed & explansie via 06 -51 54 33 59 en/of Wouter Dijkstra op 050 – 800 2000 of 06 – 20 11 49 80. 

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken