Kerkstraat 68

Muntendam

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij dit woon-/winkelpand van in totaal ca. 317 m² groot, gelegen aan de Kerkstraat 68 te Muntendam te koop aan. Het aangebodene is gelegen aan de Kerkstraat in het centrum van Muntendam en beschikt over ruim voldoende (vrij) parkeergelegenheid aan de openbare weg. Daarnaast leent het object zich om er volledig een woning van te maken.

Omschrijving

Op de begane grond gelegen winkelruimte (vmg. massagesalon) met kamerindeling. De kamerindeling kan eenvoudig aangepast worden en geschikt worden gemaakt voor het gebruik als woonruimte. Via de achterentree is de keuken bereikbaar en kunt u middels een vaste trap de verdieping en biedt toegang tot de kelder. Daarnaast is de werkplaats en garage met diverse opslagruimte toegankelijk. Op de verdieping kunt u via de overloop een viertal slaapkamers, separaat toilet en badkamer bereikbaar. De ruime bergzolder is middels een vlizotrap bereikbaar.

Koopcondities en opleveringsniveau

In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen zijn dat de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans bevindt, zijnde de ‘as-is’ staat.

In verband met het hiervoor bepaalde:

– Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door de koper voorgenomen gebruik van het verkochte;
– Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de huidige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke wet- en regelgeving;
– Komt, indien en voor zover het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al dan niet verkrijgen van de vergunning(en) geheel voor risico van koper;
– Zal koper het verkochte op datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede de overige aanwezige of ontbrekende eigenschappen.

Koper kan ter zake van bovenstaande eerste twee subleden, de bedoelde staat van het verkochte geen vorderingen doen gelden jegens verkoper en koper doet ter zake hiervan afstand van een beroep jegens verkoper op eventuele aanspraken voortvloeiend uit art. 7:17 BW. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden jegens verkoper als (voormalig) eigenaar van het verkochte welke na de afleveringsdatum voor het eerst geldend worden gemaakt.

Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het verkochte die geheel of gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken komen geheel voor rekening en risico van koper.

Overige

Op verzoek en bij concrete interesse is er een bouwkundig onderzoeksrapport beschikbaar.

Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats via de verhurend makelaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wouter Dijkstra
Alders Bedrijfsmakelaars
wouter@alders.nl
T: 050 – 800 2000 / 06 – 20 11 49 80

Kenmerken