Kerkstraat 39

Veendam

€ 35.000 excl. BTW. per jaar

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Op een A-locatie in het centrum van Veendam gelegen winkelpand van in totaal ca. 400 m² groot. Het aangebodene is uitstekend bereikbaar per auto, vrachtauto alsmede openbaar vervoer. Tevens op loopafstand gelegen van (gratis) parkeergelegenheid.

Omschrijving

Winkelruimte met een frontbreedte van ca. 9,20 meter en beschikt over ca. 240 m² vvo, magazijn/opslagruimte van ca. 40 m², kantine/magazijn ca. 30 m², kantoorruimte en toiletgroep.

Verdieping: magazijn/opslagruimte van ca. 44 m² groot bereikbaar middels vaste trap.

Bestemming

Het aangebodene valt onder het Bestemmingsplan Veendam Centrum en heeft als bestemming ‘centrum’ met de aanduiding ‘horeca van tot en met categorie 2’ en is bestemd voor detailhandels-, dienstverlenende en horecabedrijven. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden
gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurvoorwaarden

Oppervlakte: ca. 400 m² bvo
Huurprijs: € 35.000,- excl. btw per jaar
Huurtermijn: Vijf (5) jaar
Opzegtermijn: 12 maanden
Huurbetaling: Per maand vooruit
Huuringangsdatum: In overleg
Indexering: De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW, volgens R.O.Z-model.
Opleveringsniveau: Huidige staat

Overige

In overleg is een huurperiode van twee jaar bespreekbaar, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Huurder draagt zelf zorg voor aansluitingen nutsvoorzieningen en het dagelijkse onderhoud van het gehuurde, behoudens het onderhoud betreffende de instandhouding van de onroerende zaak. Huurder draagt zelf zorg dat vanaf de huuringangsdatum of het eerder betrekken van het gehuurde, de tenaamstelling van de contracten met de nutsbedrijven te name komt van de huurder. Gemeentelijke gebruikersbelasting en heffingen zijn voor rekening van huurder.

Kenmerken