Kerkstraat 2

Veendam

€ 795 excl. BTW. per maand

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Op een A-2 locatie in het winkelcentrum van Veendam gelegen winkelruimte van in totaal ca. 70 m² groot. Gelegen nabij grote publiekstrekkers waaronder landelijke winkelketens zoals o.a. Lidl, Poiesz, Boxxer en Expert.

Bereikbaarheid

Het centrum van Veendam is uitstekend bereikbaar per auto alsmede openbaar vervoer. Daarnaast beschikt het centrum van Veendam over ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid en zijn o.a. bushaltes en een treinstation op loopafstand gelegen.

Bestemming

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huuraanbieding

Adres pand : Kerkstraat 2, 9641 AR te Veendam
Object : Winkelruimte op de begane grond met opslagruimte gelegen in de kelder ter grootte van circa 70 m² vvo,
Huurprijs : € 795,-, zegge vierhonderdvijfennegentig euro per maand te vermeerderen met BTW
Opzegtermijn : 12 (twaalf) maanden.
Opleveringsdatum : Nader overeen te komen
Huuringangsdatum : Nader overeen te komen
Betaling per : maand
Incentives : Niet van toepassing
Servicekosten : Nader te bepalen indien van toepassing
Waarborgsom : Ter grootte van twee maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW, conform R.O.Z. model.
Huurovereenkomst : Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:290 BW
Indexering : De huurprijs zal voor het eerst op 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsstaat : Huidige staat, verhuurd wordt uitsluitend het casco
Bijzonderheden :
1. Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke
huurovereenkomst.
2. De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder
zorg heeft gedragen voor het stellen van een bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding
3. Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een
kopie van een geldig legitimatiebewijs.
4. Of het door huurder beoogde gebruik is toegestaan valt, dient door huurder zelf te worden gecontroleerd. Het
verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening
te geschieden.

Kenmerken