Eurostate 3

Stadskanaal

€ 25.000 per jaar

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Op een A-1 locatie in het winkelcentrum van Stadskanaal gelegen winkelruimte van in totaal 108 m² groot. Het aangebodene bestaat uit een winkelruimte met een verkoopoppervlakte van ca. 76 m² groot met opslagruimte voorzien van pantry.

Bereikbaarheid

Het centrum van Stadskanaal is uitstekend bereikbaar per auto alsmede openbaar vervoer. Daarnaast beschikt het centrum van Veendam over ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid en zijn bushaltes loopafstand gelegen.

Bestemming

Het aangebodene valt onder het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern en heeft als bestemming ‘Centrumdoeleinden 3’ met de aanduiding en is bestemd voor detailhandels-, dienstverlenende en horecabedrijven tot en met de categorie 2. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huuraanbieding

Adres pand: Eurostate 3 9501 DC STADSKANAAL

Object: Winkelruimte ter grootte van ca. 108 m² vvo

Huurprijs: € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro) per jaar, excl. BTW

Huurtermijn: 5 (vijf) jaar

Verlenging: 5 (vijf) jaar

Opzegtermijn: 12 maanden

Huuringangsdatum: Nader overeen te komen

Ingangsdatum betaling: Nader overeen te komen

Betalingstermijn: Per maand vooruit

Servicekosten: Nader te bepalen indien van toepassing

Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten te vermeerderen met BTW, conform R.O.Z-model

Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:290 BW

Indexering: De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Opleveringsniveau: Casco

Bijzonderheden:

1. Deze aanbieding geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door eigenaar, welke goedkeuring zal blijken uit de namens de eigenaar op te stellen schriftelijke huurovereenkomst.
2. De verhuurder zal pas gebonden zijn de gehuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de huurder nadat huurder zorg heeft gedragen voor het stellen van een bankgarantie zoals vermeld in deze huuraanbieding.
3. Huurder levert bij deze een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, BKR-registratie, jaarcijfers en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
4. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Kenmerken