EG-weg 19

Zuidbroek

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens verhuurder bieden wij deze bedrijfsruimte van in totaal ca. 94 m² (bvo) aan. Het aangebodene is uitstekend bereikbaar per auto alsmede vrachtauto en gunstige ligging nabij uitvalswegen en op- en afritten van de A7 (Groningen – Duitse grens).

Omschrijving

De bedrijfsruimte is in totaal ca. 94 m² (bvo) waarvan ca. 49 m² gelegen is op de begane grond en ca. 45 m² is gelegen op de verdieping. De vrije hoogte van de begane grond bedraagt ca. 3,4 meter en bedraagt op de verdieping ca. 3 meter. Daarnaast is de bedrijfsruimte voorzien van een eigen toiletgroep en wordt verwarmd middels vloerverwarming. Eveneens kan er indien er meer vrije hoogte gewenst is de houten verdiepingsvloer eenvoudig worden verwijderd.

Opleveringsniveau

Het aangebodene zal bij aanvang van de huurovereenkomst beschikken over de volgende voorzieningen

– Overheaddeur van ca. 2,65 x 3,40 meter (b x h)
– 12 zonnepanelen
– Warmtepompinstallatie
– Vloerverwarming
– Houtenverdiepingsvloer
– Toiletgroep

Bestemming

Het aangebodene is heeft als bestemming  “Bedrijf-Bedrijventerrein” en heeft als functieaanduiding ‘bedrijf tot en met de categorie 3.2’ alsmede ‘detailhandel volumineus’ en ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – logistiek’. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het  bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van  de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening  te geschieden.

Bijzonderheden

Automobiel gerelateerde bedrijvigheid is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Huuraanbieding

Adres pand: EG-Weg 19, 9636 HX Zuidbroek
Object : Bedrijfsruimte op de begane grond van in totaal ca. 94 m² bvo groot
Huurprijs: € 695,- excl. BTW per maand
Huurtermijn: 5 jaar, korter is in overleg mogelijk
Verlenging: Telkens met 5 jaar of korter in overleg
Opzegtermijn: 12 maanden
Huuringangsdatum: In overleg
Ingangsdatum betaling: Per ingangsdatum
Betalingstermijn: Per maand vooruit
Servicekosten: Nader te bepalen, indien van toepassing
Bankgarantie: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten, overige bijkomende kosten
Huurovereenkomst: Conform ROZ Model in de zin van artikel 7:230a BW.
Indexering: De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Opleveringsniveau: Huidige staat of in overleg.

Kenmerken