Beneden Oosterdiep 67 - 67a

Veendam

€ 85 per m2 per jaar

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Alders Bedrijfsmakelaars biedt hierbij een representatieve op zicht gelegen kantoorruimte van in totaal 342 m² groot te huur aan! Deze kantoorruimte is op loopafstand gelegen van het treinstation en centrum van Veendam en beschikt over ruim voldoende (gratis) parkeerplaatsen aan de openbare weg.

INDELING

Beneden Oosterdiep 67

Winkelruimte met pantry van in totaal ca. 96 m² groot met toegang naar 67a, hal met toegang tot magazijn van ca. 15 m² groot, (invaliden)toiletgroep en technischeruimte.

Beneden Oosterdiep 67a

Entree/tochtportaal, hal met toegang tot een zestal kantoorruimtes van resp. ca. 22 m², 26 m², 17 m², 20 m², 30 m² en 19 m² groot, archiefruimte van ca. 20 m² groot, pantry van ca. 7 m² en een heren en damestoiletgroep.

BESTEMMING

Het aangebodene valt onder het bestemmingsplan ‘Veendam Centrum’ heeft als bestemming ‘Woongebied’ met als functieaanduiding ‘dienstverlening’ is bestemd voor dienstverlenende bedrijvigheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

OPPERVLAKTE VERDELING

Beneden Oosterdiep 67

Winkel/kantoorruimte ca. 96 m²
Magazijn ca. 15 m²
Verkeersruimte ca. 18 m²
Sanitair ca. 4 m²
Technische ruimte ca. 1 m²

Beneden Oosterdiep 67a

Kantoorruimte 1 ca. 22 m²
Kantoorruimte 2 ca. 26 m²
Kantoorruimte 3 ca. 17 m²
Kantoorruimte 4 ca. 20 m²
Kantoorruimte 5 ca. 30 m²
Kantoorruimte 6 ca. 19 m²
Archief ca. 20 m²
Pantry ca. 7 m²
Sanitair ca. 6 m²
Verkeersruimte ca. 41 m²

UITGANGSPUNTEN HUUROVEREENKOMST

Adres pand: Beneden Oosterdiep 67 – 67a, 9641 JB VEENDAM

Object: Kantoorruimte van in totaal ca. 342 m² vvo groot

Huurprijs: € 85,- per m² / per jaar excl. BTW

Huurtermijn: Vijf (5) jaar

Verlenging:Telkens met vijf (5) jaar

Opzegtermijn: 12 maanden

Huuringangsdatum: Nader overeen te komen

Ingangsdatum betaling: Per huuringangsdatum

Betalingstermijn: Per maand vooruit

Zekerheidsstelling: Ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en overige bijkomende kosten inclusief BTW.

Huurovereenkomst: Conform meest recente en van toepassing zijnde ROZ-model.

Indexering: De huurprijs zal voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurcontract, en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Servicekosten: Nader overeen te komen indien van toepassing

Opleveringsniveau

Bij oplevering zal de kantoorruimte zijn voorzien van de volgende voorzieningen:

– kamerindeling
– inbouwarmaturen
– systeemplafond
– pantry
– kabelgoten / netwerkvoorzieningen

Bezichtigingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Dijkstra op 050 – 800 2000 of 06 – 20 11 49 80. 

Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Kenmerken