Beneden Dwarsdiep 0 ong

Veendam

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij een tweetal percelen grond aan gelegen nabij het Beneden Dwarsdiep 25 te Veendam. Het perceel is in totaal is ca. 5.202 m² groot, waarvan ca. 3.259 m² te effectief te benutten is.

Omschrijving bouwplan

Verkoper wenst het gehele bouwplan in een keer te verkopen. Het bouwplan omvat o.a. vrij in te delen bedrijfshal van in totaal ca. 1.456 m² (b.v.o) groot en met de mogelijkheid voor het realiseren van 14 units, waarvan de grootste units ca. 118 m² bvo beslaat en de kleine units ca. 98 m² groot zijn. Het plan houdt rekening met een vrije hoogte van ca. 5,80 meter en heeft een totale hoogte van 6 meter. In het ontwerp is er rekening gehouden met een betonvloer van ca. 20 cm dik.

Bodeminformatie

Er zijn bij de gemeente Veendam bodemonderzoeken bekend. Er is reeds door verkoper een bodemonderzoek uitgezet. De conclusies worden aan kandidaat koper ter hand gesteld bij gebleken interesse.

Bestemmingsplan

Het aangebodene valt onder het vigerende bestemmingsplan Veendam Noord en heeft als enkelbestemming bedrijf. Of het door koper voorgenomen gebruik binnen het bestemmingsplan past dient koper zelf voor eigen rekening en risico te controleren.

Bijzonderheden

Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het verkochte die geheel of gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken komen geheel voor rekening en risico van koper.

Bijlagen

Bij gebleken interesse zijn de volgende bijlagen beschikbaar in onze dataroom:

– Kadastrale gegevens
– Bodeminformatie
– Conclusie(s) bodemonderzoek (nog uit te voeren)
– Constructieberekening
– Bouwtekeningen
– Sonderingsonderzoek
– Toetsing Bouwplannen 2022 – gemeente Veendam
– Aanvraag en besluit omgevingsvergunning incl. bijlagen
– (voorwaardelijke) Omgevingsvergunning

Kenmerken