Wat is aardbevingsschade?

Aardbevingsschade is een ruim begrip en beperkt zich niet tot fysieke schade zoals scheuren in woningen en/of verzakkingen. Naast de schade die optisch waarneembaar is kan er sprake zijn van een vermogensschade omdat uw onroerend goed door het risico op aardbevingen een minder gunstige marktontwikkeling heeft gekend ten opzichte van vergelijkbaar onroerend goed waar het aardbevingsrisico niet bestaat.

Indien u vermoed dat er sprake is van aardbevingsschade aan uw onroerend goed dan kunt u deze schade indienen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook kunt u per 1 september 2020 een aanvraag indienen voor de waardevermindering van uw woning. Als laatste heeft het IMG ook de taak om immateriële schade te beoordelen en eventueel te vergoeden. Als intermediair van het IMG kan SK Juristen de aardbevingsschade voor u indienen en u begeleiden tijdens het gehele proces. Zij hebben hier veel ervaring in en zullen daarnaast het adviesrapport beoordelen en een advies aan u uitbrengen.

huisje